INSTALACE A NASTAVENÍ PROGRAMU
WIN-TEST
PRO ÚČELY REPREZENTACE OLxHQ

Logovací program Win-Test z dílny francouzských radioamatérů je primárně určen pro vedení závodního deníku při KV závodech jak jednotlivců, tak kolektivních stanic a s omezením je možné jeho použití i na závody na VKV. Má výbornou podporu pro nasazení do počítačové sítě a proto byl znovu zvolen jako oficiální logovací software reprezentace OLxHQ pro nadcházející IARU HF contest.

Datum konání: 14.-15.7.2018 12.00-12.00 UTC
1. požadavky na HW a SW
 • HW: Win-Test je celkem nenáročný na hardwarové požadavky, celkem slušně je provozovatelný i na starých PC s Pentiem III a 64MB RAM. Pokud je však zalogováno více jak asi 1.000 QSO, přestává být práce na takovémto PC svižná a mohou začínat problémy s eventuálním klíčováním CW. V závodě IARU-HF World Championship HQ stanice dělají až několik desítek tisíc QSO a tam by takovýto PC již neobstál. Doporučuji proto Win-Test provozovat minimálně na PC s Pentiem 4 nebo AMD Athlon a adekvátní velikostí RAM vzhledem k použitému OS.

 • LAN: Před instalací je nutné mít funkční lokální síť TCP/IP a připojení na internet, v případě jediného PC na pracovišti stačí funkční internet.

 • TRX: Je výhodné mít propojený PC a TRX pomocí CAT nebo CI-V, při CW klíčování a PTT na serial nebo USB port a při SSB se může využívat voice keyer implementovaný ve Win-Testu.

 • OS: Win-Test v síti spolehlivě pracuje na Windows2000 a WindowsXP. Pod Windows7 a Vista byly zjištěny problémy se synchronizací a proto nedoporučuji jej na těchto OS v IARU HF provozovat. V Linuxu pod wine Win-Test pracuje, ale síťové funkce nebyly odzkoušeny.

 • NA VŠECH PC ZAPOJENÝCH DO SÍTĚ MUSÍ BÝT VERZE WIN-TESTU 4.28.0

2. instalace
 • stáhněte si tyto soubory:

  wt-4.28.0-update.exe (update pro starší placenou verzi WT)
  wtTunnel-1.15.0.exe
  MASTER.SCP
  itu.dtb
   

 • spusťte soubor wt-4.28.0-update.exe a postupujte dle instrukcí.

 • Pouze na jednom PC ve vaší lokální síti, který bude tvořit jakýsi komunikační bod se serverem, po ukončení instalace Win-Testu zkopírujte soubor wtTunnel-1.15.0.exe do adresáře s Win-Testem (např. C:\Ham\Win-Test). Tento soubor je již vlastní program pro komunikaci s centrálním serverem a nijak se neinstaluje. Pokud se ho budete snažit spustit z jiného místa na disku než hlavního adresáře Win-Testu, akce skončí chybou "... WtCom.dll nelze najít ..."

 • NA VŠECHNA PC S WIN-TESTEM zkopírujte soubory MASTER.SCP a ITU.DTB do adresáře "databases" programu win-test (typická cesta je "C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Win-Test\databases")
  pozn. - ITU.DTB se ještě může do začátku závodu změnit po oznámení jednotlivých HQ na jaké značky pojedou. Pokud najdete sami novější údaje o call HQ stanic, stačí zalogovat imaginární QSO ve win-testu (např. GO2HQ 599 599 RSGB) a poté zvolit v menu "File -> Update database".

3. setup
 • Spusťte program Win-Test (např. C:\Ham\Win-Test\wt.exe nebo ze zástupce) a v záložce "Options" zvolte "Configure interfaces" a nastavte vlastní kofiguraci. Musí být zaškrtlé "Enable Ethernet network" a zadaná platná broadcast adresa a port (případně tlačítkem "By default"). Tyto informace si opište (Ctrl+C):

  • Potom pouze na JEDNOM PC V LOKÁLNÍ SÍTi - tam kde je nahraný wtTunnel-1.15.0.exe - zvolte "Advanced settings..." a zaškrtněte "This station is a WAN bridgehead" a potvrďte "OK"

  • Na tomto jediném PC ve vaší síti spusťte program wtTunnel-1.15.0.exe z adresáře Win-Testu (C:\Ham\Win-Test\wtTunnel-1.15.0.exe), případně povolte tento program ve vašem firewallu:

  • Program wtTunnel-1.15.0.exe se spustí v minimalizovaném režimu a jeho ikonku najdete vpravo dole na liště někde vedle u hodin systému Windows:

  • Dvojklikem nebo pravým tlačítkem a volbou "Options" nastavte následující:

   *1) Broadcast IP address: zkopírujte údaj z Win-Test -> Options -> Configure interfaces -> Broadcast address
   *2) Port Number: zkopírujte údaj z Win-Test -> Options -> Configure interfaces -> Port Number
   ostatní nastavte dle obrázku a potvrďte "OK" (Login a heslo je v e-mailu)
   pokud je vše správně a program komunikuje se serverem, na ikoně blikají kontrolky
   pokud ne, kontrolky jsou žluté a je pořeba prověřit zadané údaje a připojení do internetu.

 • Ve Win-Testu potvrďte zadané údaje "OK" a okno s nastavením se zavře. Je nutné zrušit případné zaškrtnutí u volby Win-Test -> Options -> Disable log synchronization on network

 • Tímto je nastavení Win-Testu pro vzájemnou komunikaci přes server hotovo a můžeme pomocí Win-Test ->File -> New nastavit samotný log pro IARU HF contest:

  Do pole "Station" napište pásmo a mód,který máte přidělen, příp. "backup", "support", "40cw-2" apod aby byla jasná identifikace stanice

 • Potvrďte nastavení "OK" a v dalším okně se program zeptá na umístění vlastního souboru a název. Můžete ponechat defaultní hodnoty. Následuje otevření deníku a případně opět dotaz firewallu na povolení programu. Okna v deníku si nastavte dle vašeho vkusu...

 • DX-CLUSTER: Spoty z DX-clusteru jsou distribuovány po lokální síti a tak stačí mít spuštěn Telnet jen na jednom PC v síti.
  Spusťte program wtDxTelnet.exe (C:\Ham\Win-Test\wtDxTelnet.exe nebo ze zástupce) a v záložce wtDXTelnet -> Options -> Win-Test network properties nastavte Broadcast IP address a Port number stejné jako ve Win-Testu (win-Test -> Options -> Configure interfaces) a odtraňte případné zaškrtnutí u "Disable communications with Win-Test":

 • Potvrďte OK a v záložce wtDXTelnet -> Options -> DxCluster Properties nastavte váš oblíbený DX cluster

  Opět potvrzení "OK" a pomocí wtDXTelnet -> DxCluster -> Connect se připojíte. Přejděte do Win-Testu a v okně Dx-Cluster monitor (Alt+O) byste měli vidět přicházející spoty.

 • Další informace najdete v helpu Win-Testu na adrese http://docs.win-test.com/wiki/Main_Page

4. provoz
 • Pokud je vše v pořádku, měli byste ve Win-Testu v okně Status vidět i ostatní přihlášené stanice (pokud nějaké jsou), přicházejíci spoty z DX clusteru, aktuální frekvenci TRX. Pomocí fce "Send a gab" (Alt+G) můžete chatovat s ostatními v síti.
  NEZAPOMEŇTE SI PŘED ZÁVODEM NASTAVIT PŘESNÝ ČAS V PC!73
OK1HMP